کنتاکتور و بی‌متال


کنتاکتور و بیمتال در راه اندازی و حفاظت از بارهای الکتریکی و موتورها در مقابل آسیهای احتمالی، نقش موثری دارند. کنتاکتورهای دورمن اسمیت در تیپهای مختلف DC و AC ،مینی کنتاکتور ، ماژول کنتاکتور و .... ارائه می شود و این امکان را فراهم آورده تا برای انواع مصرف کنندگان بکار گرفته شود. بیمتال های تولید این شرکت نیز متناسب با تیپهای مختلف کنتاکتور و در رنجهای جریانی متنوعی تولید می‌شود.

88

کنتاکتور

• مطابق استاندارد IEC 60947-1,IEC 60947-4 and VDE-0660
• جریان نامی: 9 تا 780 آمپر
• توان نامی: 4 تا 425 کیلووات
• تعداد پل: 3 و 4

دانلود کاتالوگ
17

بی‌متال

• مطابق با استاندارد IEC 60947-4-1 و VDE-0660
• جریان نامی 0.1تا 200 آمپر
• حفاظت در برابر اضافه بار و قطع فاز
• امکان ریست دستی و خودکار
• دارای نشانگر خطا
• توان نامی 5.5 تا 90 کیلووات

دانلود کاتالوگ