خازن‌ها


خازنهای تولید شده توسط دورمن اسمیت قابلیت استفاده در شرایط محیطی مختلف و سخت را دارد. خازنها با تکنولوژی روز دنیا ساخته شده و ایمنی و قابلیت اعتماد، دوام و ارائه راهکار برای اصلاح ضریب توان ویژگی این محصول است.همچنین کنتاکتورهای خازنی نیز به منظور قطع و وصل خازنها بکار گرفته می شوند در محدوده عملکردی متنوعی ارائه می‌گردد.

2

خازن‌

• مطابق با استاندارد IEC 60831-1 & 2, IS :13340 PART 1 & 2
• رنج ولتاژی 230 تا 690 ولت
• ظرفیت از 0.36 تا 50 کیلووار

دانلود کاتالوگ
26

کنتاکتور خازنی

• مطابق با استاندارد IEC 60947-1,IEC 60947-4
• رنج ولتاژی 240 تا 660 ولت
• ظرفیت 12.5 تا 60 کیلو وار

دانلود کاتالوگ